Czas pracy kierowców – zmiany, stan aktualny

Szkolenie dla spedytorów i logistyków

PROGRAM SZKOLENIA

 • Unormowania prawne - obowiązki przedsiębiorców, pracodawców i kierowców - jak w praktyce stosować znowelizowane w 2013 r. przepisy

 

 • Ustawa o czasie pracy kierowców:
  • zakres przedmiotowy ustawy,
  • definicje dotyczące czasu pracy kierowców,
  • dyżur, przerwy w pracy, odpoczynek,
  • systemy czasu pracy kierowców,
  • praca w porze nocnej i w niedzielę i święta,
  • systemy rozliczania i ewidencja czasu pracy kierowców zatrudnionych na umowę o pracę i kierowców pracujących na własny rachunek – zgodnie ze zmianami z 16 lipca 2013 roku.

 

 • Przepisy Rozporządzenia 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dot. czasu jazdy i odpoczynków kierowców – ich wpływ na czas pracy kierowcy:
  • wyłączenia na terytorium RP przewozów wykonywanych określonymi pojazdami,
  • zasady użytkowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych (tachograf analogowy i cyfrowy),
  • zasady użytkowania wykresówek i wydruków z tachografu cyfrowego (np. zapisy ręczne),
  • czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy,
  • przerwy w prowadzeniu pojazdu,
  • odpoczynek dzienny, tygodniowy,
  • zaświadczenia za okres nieprowadzenia pojazdu,
  • funkcjonowanie systemu tachografu cyfrowego,
  • sczytywanie i archiwizacja zapisów z tachografu cyfrowego,
  • obowiązki kierowcy i przedsiębiorcy związane z właściwym wypełnianiem zaświadczeń o okresie nieprowadzenia pojazdu oraz ręcznym zapisem.

 

 • Sankcje za naruszenia norm czasu jazdy, postoju oraz stosowania urządzeń rejestrujących:
  • odpowiedzialność przedsiębiorstw i kierowców,
  • mechanizmy powstawania naruszeń w zakresie okresów prowadzenia pojazdów i użytkowania urządzeń.

 

 • Dokumenty wymagane podczas kontroli drogowej transportu drogowego.

 

 • Panel dyskusyjny - przykłady, analiza przypadków, pytania.

CZAS SZKOLENIA

8 godzin lekcyjnych (ok. 6 godzin zegarowych)

TERMIN

do ustalenia.

WYKŁADOWCA

mgr Andrzej Sikorski - zawodowy trener, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego a także renomowanego Francuskiego Instytutu Zarządzania. Ma za sobą ponad 30 lat pracy w spedycji i transporcie międzynarodowym. Od kilkunastu lat szkoli logistyków, spedytorów i przewoźników.
Jest autorem książki „Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym.”

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane zamówieniem szkolenia wewnętrznego prosimy o kontakt mailowy na adres a.sikorski@abcsikorski.pl lub tel. 602232510 albo 22 752-26-85