Intrastat – teoria i praktyka

Teoria i praktyka wypełniania dokumentów dotyczących obrotu towarowego między krajami Unii Europejskiej.

Celem zajęć jest przekazanie pełnej i aktualnej wiedzy dotyczącej składania deklaracji statystycznych Intrastat w obrocie towarowym w UE nałożonym na podmioty gospodarcze 1 maja 2004 roku, czyli od wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Obowiązek sprawozdawczy dla podmiotów dokonujących WNT i WDT – osoby zobowiązane, osoby zobowiązane a osoby trzecie, progi statystyczne 2016, moment powstania obowiązku sprawozdawczego, wygaśnięcie obowiązku deklaracyjnego.

 

 • Zasady generalne deklaracji INTRASTAT
  • Definicje
  • Dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowe podlegający zgłoszeniu
  • Obowiązek sprawozdawczy
  • Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe z obowiązku sprawozdawczego
  • System uproszczeń
  • Terminy – okres sprawozdawczy, zgłoszenia częściowe, zgłoszenia elektroniczne (program ist@t)
  • Istota zgłoszenia (forma, przeznaczenie, metody, zakres informacyjny, obrót zerowy)
  • System upomnień i kar w przypadkach niewywiązywania się osób zobowiązanych z obowiązku sprawozdawczego
  • Szczególne przypadki postępowania

 

 • Korekty zgłoszeń w zakresie warunków i terminów wymagalności oraz zwolnienia z obowiązku korekty
  • sposoby i przypadki korygowania deklaracji
  • korekta pól finansowych
  • korekta bieżąca
  • nota korygująca
  • terminy korekt.

 

 • Dostarczanie deklaracji poprzez stronę internetową, pocztą elektroniczną oraz innymi nowymi i alternatywnymi kanałami dostępu

 

 • Podsystem Danych Referencyjnych i sposób rejestracji , aplikacja E-klient

 

 • Zmiany w systemie INTRASTAT
  • zmiana taryfy celnej
  • AIS (CELINA) – zintegrowana obsługa INTRASTAT
  • PUESC – pojedynczy punkt dostępu do Systemu Informacyjnego Służby Celnej SISC
  • e INTRASTAT  (AIS)

 

 • Praktyczne zajęcia z wypełniania zgłoszenia Intrastat

 

 • Problemy indywidualne.

 

CZAS SZKOLENIA

8 godzin lekcyjnych (ok. 6 godzin zegarowych)

TERMIN

do ustalenia.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane zamówieniem szkolenia wewnętrznego prosimy o kontakt mailowy na adres a.sikorski@abcsikorski.pl lub tel. 602232510 albo 22 752-26-85


 

 • Możliwe szkolenia wewnętrzne w następujących obszarach merytorycznych:
  • Zastosowanie procedur celnych w obrocie towarowym z zagranicą,
  • Zmiany w ustawodawstwie unijnym,
  • Taryfikacja i towaroznawstwo,
  • Procedury tranzytu,
  • Prowadzenie składu celnego i składu podatkowego,
  • Obrót towarami akcyzowymi,
  • Obrót towarami strategicznymi i towarami o podwójnym zastosowaniu,
  • Podatki od importu towarów,
  • Prawidłowy wywóz towarów poza Unię Europejską,
  • Końcowe przeznaczenie,
  • Jak prawidłowo wypełniać wnioski i uzyskać pozwolenie organu celnego,
  • Kurs przygotowawczy do państwowego egzaminu na agenta celnego,
  • Obrót odpadami,
  • Intrastat,
  • Karnet TIR i karnet ATA,
  • Stosowanie procedur gospodarczych a oszczędność kosztów w przedsiębiorstwie,
  • Postępowanie celne – możliwe drogi do prowadzenia spraw dotyczących zagadnień celnych.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o bezpośredni kontakt – przygotujemy indywidualny program.