Klasyfikacja taryfowa towarów szkolenie teoretyczno-praktyczne

PROGRAM SZKOLENIA

 • Podstawy prawne klasyfikacji taryfowej towarów w handlu zagranicznym
  • przepisy prawa międzynarodowego
  • taryfikacja towarów w przepisach prawa Unii Europejskiej i polskim prawie celnym

    

 • System Zharmonizowany i Nomenklatura Scalona oraz Wspólna Taryfa Celna
  • budowa i zasady klasyfikacji HS i CN
  • struktura Taryfy Celnej Unii Europejskiej

 

 • Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej
  • znaczenie ORINS w procesie klasyfikowania towarów do właściwych pozycji
  • szczegółowe omówienie kolejnych reguł z uwzględnieniem ich  prawidłowego używania w taryfikowaniu towarów

 

 • Źródła wiedzy o klasyfikacji taryfowej zawarte w orzecznictwie TSUE, rozporządzeniach Komisji UE i notach wyjaśniających do HS i CN publikowanych przez WCO
  • wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących klasyfikacji taryfowej
  • rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji
  • Noty wyjaśniające do HS i CN

 

 • Coroczne zmiany w klasyfikacji towarowej wynikające ze zmian Tabeli Stawek Celnych – rola tablic korelacyjnych
  • przykłady zmian w Taryfie Celnej obowiązujących od początku roku

 

 • Wiążąca Informacja Taryfowa
  • rola i znaczenie WIT
  • zmiany w stosowaniu i wnioskowaniu wynikające z pakietu Unijnego Kodeksu Celnego wprowadzone od 1 maja 2016 r.
  • przegląd WIT wydanych w Polsce i UE z zastosowaniem aplikacji ISZTAR i EBTI

 

 • Praktyczne zadania taryfikacyjne przygotowane przez trenera ze szczegółowym omówieniem klasyfikacji oraz omówienie przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia (około 2,5 – 3 godz.)

 

CZAS SZKOLENIA

8 godzin lekcyjnych (ok. 6 godzin zegarowych)

TERMIN

do ustalenia.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane zamówieniem szkolenia wewnętrznego prosimy o kontakt mailowy na adres a.sikorski@abcsikorski.pl lub tel. 602232510 albo 22 752-26-85


 

 • Możliwe szkolenia wewnętrzne w następujących obszarach merytorycznych:
  • Zastosowanie procedur celnych w obrocie towarowym z zagranicą,
  • Zmiany w ustawodawstwie unijnym,
  • Taryfikacja i towaroznawstwo,
  • Procedury tranzytu,
  • Prowadzenie składu celnego i składu podatkowego,
  • Obrót towarami akcyzowymi,
  • Obrót towarami strategicznymi i towarami o podwójnym zastosowaniu,
  • Podatki od importu towarów,
  • Prawidłowy wywóz towarów poza Unię Europejską,
  • Końcowe przeznaczenie,
  • Jak prawidłowo wypełniać wnioski i uzyskać pozwolenie organu celnego,
  • Kurs przygotowawczy do państwowego egzaminu na agenta celnego,
  • Obrót odpadami,
  • Intrastat,
  • Karnet TIR i karnet ATA,
  • Stosowanie procedur gospodarczych a oszczędność kosztów w przedsiębiorstwie,
  • Postępowanie celne – możliwe drogi do prowadzenia spraw dotyczących zagadnień celnych.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o bezpośredni kontakt – przygotujemy indywidualny program.

 

 • Terminy szkolenia:
  • 30 sierpnia
  • 12 września,
  • 17 października,
  • 16 listopada

 

 • Koszt
  • 690zł + VAT obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad podawany podczas spotkania, certyfikat ukończenia.

 

 • Wykładowca:

Ekspert z firmy Ekspert Celny powadzonej przez dr Izabelę Tymińską i pod jej nadzorem merytorycznym.

 

Izabela Tymińska doktor nauk humanistycznych w specjalności ekonomika obronności na Akademii Obrony Narodowej. Wieloletni praktyk, konsultant i ekspert celny. Na co dzień członek zarządu i koordynator ds. zarządzania w firmie produkcyjno-handlowej. Wykładowca w Wyższej Szkole cła i logistyki, Akademii Obrony Narodowej oraz Uczelni Heleny Chodkowskiej. Autorka wielu artykułów i książek. Zagadnieniami prawa celnego zajmuje się nieprzerwanie od 2004 r., odkąd ukończyła studia licencjackie z zakresu obsługi celnej. Praktykę zdobyła jako agent celny na lotnisku i funkcjonariusz celny w referacie przeznaczeń celnych w UCI w Warszawie.

Możliwe szkolenia wewnętrzne w następujących obszarach merytorycznych:

 • Zastosowanie procedur celnych w obrocie towarowym z zagranicą,
 • Zmiany w ustawodawstwie unijnym,
 • Taryfikacja i towaroznawstwo,
 • Procedury tranzytu,
 • Prowadzenie składu celnego i składu podatkowego,
 • Obrót towarami akcyzowymi,
 • Obrót towarami strategicznymi i towarami o podwójnym zastosowaniu,
 • Podatki od importu towarów,
 • Prawidłowy wywóz towarów poza Unię Europejską,
 • Końcowe przeznaczenie,
 • Jak prawidłowo wypełniać wnioski i uzyskać pozwolenie organu celnego,
 • Kurs przygotowawczy do państwowego egzaminu na agenta celnego,
 • Obrót odpadami,
 • Intrastat,
 • Karnet TIR i karnet ATA,
 • Stosowanie procedur gospodarczych a oszczędność kosztów w przedsiębiorstwie,
 • Postępowanie celne – możliwe drogi do prowadzenia spraw dotyczących zagadnień celnych.