ABC Sikorski Andrzej Sikorski
ul. Igańska 26/45
04-083  Warszawa


Adres do korespondencji:
ABC Sikorski
ul. Gen. W. Sikorskiego 138
04-080 Mościska

NIP 113-010-36-44

tel./fax: (22) 752 26 85