Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi i towarami o podwójnym zastosowaniu.

Szkolenie adresowane jest do osób zatrudnionych w pionach: logistycznych mających bezpośrednią styczność z obrotem towarowym (import/eksport).

Szkolenie będzie stanowiło wyjątkową możliwość uzyskania wiedzy z zakresu aspektów prawnych, jak i obiegu dokumentacji w unijnym prawie celnym dotyczącym obrotu towarowego z zagranicą w zakresie towarów strategicznych, a także konsekwencjach jakie wynikają z tego obrotu dla przedsiębiorstw. Oferuje ono bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.

PROGRAM SZKOLENIA

 • ​Towary o znaczeniu strategicznym – zakres pojęć i definicje.
 • Przepisy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego regulujące obrót towarowy.
 • Towary o podwójnym zastosowaniu (dual use) - klasyfikacja towarów.
 • Towary z list uzbrojenia – klasyfikacja towarów.
 • Praktyka identyfikacji towarów o znaczeniu strategicznym na podstawie obowiązujących list kontrolnych oraz w powiązaniu z klasyfikacją opartą o Wspólną Taryfę Celną.
 • Zezwolenia na obrót towarami podwójnego zastosowania oraz na obrót uzbrojeniem – zakres i zasady stosowania.
 • Kraje objęte współcześnie embargiem i sankcjami na podstawie prawa międzynarodowego oraz zakres stosowania ograniczeń w handlu.
 • Wymogi prawne i zasady kontroli handlu towarami podwójnego zastosowania i uzbrojeniem oraz przepisy karne.
 • Rola organów kontrolnych i organów nadzoru obrotu towarami strategicznymi. Znaczenie Wewnętrznego Systemu Kontroli.
 • Pytania uczestników oraz analiza i dyskusja na temat zgłoszonych przypadków.

 

czas szkolenia

16 godzin lekcyjnych/ dwa dni szkoleniowe

TERMIN

do ustalenia.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane zamówieniem szkolenia wewnętrznego prosimy o kontakt mailowy na adres a.sikorski@abcsikorski.pl lub tel. 602232510 albo 22 752-26-85


 

 • Możliwe szkolenia wewnętrzne w następujących obszarach merytorycznych:
  • Zastosowanie procedur celnych w obrocie towarowym z zagranicą,
  • Zmiany w ustawodawstwie unijnym,
  • Taryfikacja i towaroznawstwo,
  • Procedury tranzytu,
  • Prowadzenie składu celnego i składu podatkowego,
  • Obrót towarami akcyzowymi,
  • Obrót towarami strategicznymi i towarami o podwójnym zastosowaniu,
  • Podatki od importu towarów,
  • Prawidłowy wywóz towarów poza Unię Europejską,
  • Końcowe przeznaczenie,
  • Jak prawidłowo wypełniać wnioski i uzyskać pozwolenie organu celnego,
  • Kurs przygotowawczy do państwowego egzaminu na agenta celnego,
  • Obrót odpadami,
  • Intrastat,
  • Karnet TIR i karnet ATA,
  • Stosowanie procedur gospodarczych a oszczędność kosztów w przedsiębiorstwie,
  • Postępowanie celne – możliwe drogi do prowadzenia spraw dotyczących zagadnień celnych.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o bezpośredni kontakt – przygotujemy indywidualny program.