Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym dla logistyków i spedytorów.

Szkolenie przeznaczone jest dla logistyków, handlowców i spedytorów. Celem zajęć jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.Ważna jest też znajomość warunków handlowych INCOTERMS® 2010, od nich najczęściej wszystko się zaczyna.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

 • Przejście ryzyka w warunkach dostaw INCOTERMS® 2010:
  • pojęcie „ryzyka” w dostawie,
  • kto jest uprawniony do składania reklamacji do spedytora i przewoźnika: nadawca, poszkodowany, ten co dał zlecenie, właściciel towaru czy ponoszący ryzyko? Czy INCOTERMS® daje jakieś wskazówki?
  • omówienie poszczególnych reguł INCOTERMS® 2010:
  • EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP
  • FAS, FOB, CFR i CIF
  • dlaczego przy warunkach EXW nie sprzedający nie powinien ładować towaru,
  • dlaczego FOB nie należy używać do kontenerów,
  • dlaczego wystrzegać się zakupów na warunkach CIF i CIP

 

 • Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:
  • rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) - specyfika, różnice, pułapki (pamiętaj OCP (przewoźnika) ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek!)
  • brak nazwy i adresu przewoźnika w liście przewozowym a brak ochrony ubezpieczeniowej
  • wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza, instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C,
  • praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie

Dzień II

 • Umowa spedycji a umowa przewozu:
  • podobieństwa, różnice pułapki,
  • dlaczego płacenie za przewóz spedytorowi (a nie bezpośrednio przewoźnikowi) rodzi duże ryzyko
  • odpowiedzialność spedytora i zasady dochodzenia reklamacji z tytułu umowy spedycji,
  • kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik chociaż przewoźnikiem nie jest i dlaczego to bardzo groźna sytuacja (dla wszystkich zainteresowanych)
  • co to jest „pośrednictwo przy przewozie rzeczy”,
  • instrukcja wysyłkowa – masz prawo jej wymagać

 

 • Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w przewozach krajowych i międzynarodowych - Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego  towarów (CMR) i ustawa Prawo przewozowe:
  • zakres stosowania,
  • pojęcie osoby uprawnionej,
  • list przewozowy – jak go prawidłowo wypełnić i dlaczego to takie ważne
  • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
  • podstawowe błędy przy dochodzeniu roszczeń,
  • dlaczego spedytor nie jest „osoba uprawnioną” do składania reklamacji u przewoźnika,
  • relacje przewoźnika i spedytora z „osobą uprawnioną”,
  • reklamacja – jak to robić prawidłowo.

 

 • Panel dyskusyjny - pytania, problemy, przykłady, konsultacje.

 

CZAS SZKOLENIA

16 godzin lekcyjnych / 2 dni szkoleniowe

TERMIN

do ustalenia.

WYKŁADOWCA

mgr Andrzej Sikorski - zawodowy trener, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego a także renomowanego Francuskiego Instytutu Zarządzania. Ma za sobą ponad 30 lat pracy w spedycji i transporcie międzynarodowym. Od kilkunastu lat szkoli logistyków, spedytorów i przewoźników.
Jest autorem książki „Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym.”

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane zamówieniem szkolenia wewnętrznego prosimy o kontakt mailowy na adres a.sikorski@abcsikorski.pl lub tel. 602232510 albo 22 752-26-85