Zasady prawidłowego załadunku i rozmieszczenia towaru na pojeździe - nowelizacja ustawy o transporcie drogowym i ustawy Prawo przewozowe (oraz innych ustaw)

PROGRAM SZKOLENIA

 • Podstawy prawne
  • Elementy Umowy o międzynarodowym przewozie towarów (Konwencji CMR) oraz Ustawy z dnia 15-11-1984 r. PRAWO PRZEWOZOWE a także ustawa o transporcie drogowym.Obowiązki uczestników przewozu (załadowcy, przewoźnika i kierowcy) – nowelizacja z dnia 16 września 2011 r.
 • Załadunek pojazdu, a bezpieczeństwo przewozu ładunku.

 

 • Ograniczenia w ładowaniu pojazdów.
  • Ograniczenia wynikające z konstrukcji dróg, konstrukcji pojazdów oraz z praw fizyki.
  • Siły działające na pojazd i ładunek (ciężar pojazdu, siła bezwładności i odśrodkowa).
  • Siły utrzymujące ładunek na pojeździe (siła tarcia, zabezpieczenia i napinająca).
  • Stateczność ładunku.

 

 • Wymagania ładunkowe wobec pojazdów.
  • Dobór nadwozia do przewożonego ładunku.
  • Wytrzymałość ścian skrzyni ładunkowej, dopuszczalne naciski na podłogę skrzyni, właściwy rozkład obciążenia skrzyni i punkty mocowania ładunku.
  • Zasady ustalania środka ciężkości ładunku.
  • Plan ładowania pojazdu i umiejętność jego wykorzystania.

 

 • Rodzaje zabezpieczeń ładunków.

 

 • Środki mocujące dla zabezpieczenia ładunków.
  • Rodzaje środków mocujących (pasy, łańcuchy, liny, ochrony krawędzi, połączenia międzyścienne, pętle i kątowniki, siatki i plandeki, podkładki antypoślizgowe i poduszki wypełniające) i ich dobór do określonych ładunków.
  • Budowa pasa mocującego i umiejętność posługiwania się nim w procesie mocowania ładunku.

 

 • Zalecenia IRU (międzynarodowej Unii Transportu Drogowego) w zakresie prawidłowego załadunku pojazdów.
  • Zalecenia dotyczące przewozów uniwersalnych, przewozów kontenerów pojazdami uniwersalnymi, przewozów drewna, przewozów ładunków o znacznej długości, przewozów pojazdów, przewozów płyt i bębnów, przewozów ładunków masowych, przewozów towarów paczkowanych (drobnicy) oraz palet.

 

 • Odpowiedzi na pytania – dyskusja.

CZAS SZKOLENIA

8 godzin lekcyjnych (ok. 6 godzin zegarowych)

TERMIN

do ustalenia.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane zamówieniem szkolenia wewnętrznego prosimy o kontakt mailowy na adres a.sikorski@abcsikorski.pl lub tel. 602232510 albo 22 752-26-85