Zmiany w prawie celnym 
Instytucja Unijnego Kodeksu Celnego

Wszechstronne szkolenie teoretyczne i praktyczne odnośnie przepisów celnych. Zajęcia są przeznaczone dla osób, które w firmie odpowiadają za obrót towarowy z zagranicą, handlowców, logistyków, spedytorów i tych, którzy chcą uzupełnić lub usystematyzować wiedzę odnośnie cła i możliwości prawnych w zakresie wspólnotowego kodeksu celnego.

Na szkoleniu zapoznamy uczestników z podstawową, aktualną, wiedzą z zakresu pojęć, narzędzi i zasad dotyczących prawa celnego w Unii Europejskiej. Omówimy wymogi zgłoszenia celnego (teoria i praktyka).

PROGRAM SZKOLENIA

 • Rodowód unijnego kodeksu celnego po 1 maja 2016r.

 • Faza przejściowa przepisów celnych z wspólnotowego kodeksu celnego

 • ​Podstawowe zmiany merytoryczne w UKC - nowe definicje:

  • Przedstawiciel celny

  • Formalności celne

  • Środki polityki handlowej

 • Zadania i środki organów celnych określone w UKC:
  • W zakresie bezpieczeństwa
  • W zakresie kontroli

 

 • Zmiana podejścia do powrotnego wywozu

 

 • Przepływ informacji pomiędzy podmiotami a organami celnymi:
  • E-zgłoszenia celne
  • E-pozostała wymiana informacji
 • Informatyzacja podstawą działania UKC:
  • Programy do komunikacji z organem celnym
  • Programy do 2020r.
 • Postępowania administracyjne:
  • Decyzja administracyjna
  • Pozwolenie
  • Postępowanie administracyjne
 • Zarządzanie ryzykiem i kontrola celna

 

 • Jedno okienko:
  • Kontrole w jednym miejscu przez inne organy uprawnione.

 

 • Zasady obliczania kwot należności celno-przywozowych:
  • Wartość celna
  • Korekty wartości celnej
  • Podejście do ustalania wartości celnej w uszlachetnianiu czynnym
  • Podejście do ustalania wartości celnej w uszlachetnianiu biernym

 

 • Procedury celne:
  • Zwykłe
  • Specjalne

 

 • Tymczasowe składowanie:
  • Zmiany w magazynie czasowego składowania
  • Zmiana okresu składowania

 

 • Scentralizowana odprawa celna:
  • Przeniesienie pozwolenia krajowego na terytorium UE

 

 • Rewizja towaru i pobieranie próbek:
  • Brak wymogu obecności przedstawiciela przy kontroli i obieraniu próbek

 

 • Nowe podejście do uzyskania AEO:
  • Nowe audyty
  • Rozszerzenie przywilejów w UKC

 

 • Zmiany w zakresie wiążącej informacji taryfowej

 

 • Zmiany w zakresie pochodzenia towarów:
  • Nowe zasady ustalania pochodzenia towarów
  • Ustalanie pochodzenia o reguły pochodzenia w państwie importera.

 

 • Analiza porównawcza z WKC.

CZAS SZKOLENIA

8 godzin lekcyjnych (ok. 6 godzin zegarowych)

TERMIN

do ustalenia.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane zamówieniem szkolenia wewnętrznego prosimy o kontakt mailowy na adres a.sikorski@abcsikorski.pl lub tel. 602232510 albo 22 752-26-85


 

 • Możliwe szkolenia wewnętrzne w następujących obszarach merytorycznych:
  • Zastosowanie procedur celnych w obrocie towarowym z zagranicą,
  • Zmiany w ustawodawstwie unijnym,
  • Taryfikacja i towaroznawstwo,
  • Procedury tranzytu,
  • Prowadzenie składu celnego i składu podatkowego,
  • Obrót towarami akcyzowymi,
  • Obrót towarami strategicznymi i towarami o podwójnym zastosowaniu,
  • Podatki od importu towarów,
  • Prawidłowy wywóz towarów poza Unię Europejską,
  • Końcowe przeznaczenie,
  • Jak prawidłowo wypełniać wnioski i uzyskać pozwolenie organu celnego,
  • Kurs przygotowawczy do państwowego egzaminu na agenta celnego,
  • Obrót odpadami,
  • Intrastat,
  • Karnet TIR i karnet ATA,
  • Stosowanie procedur gospodarczych a oszczędność kosztów w przedsiębiorstwie,
  • Postępowanie celne – możliwe drogi do prowadzenia spraw dotyczących zagadnień celnych.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o bezpośredni kontakt – przygotujemy indywidualny program.