ZGŁOSZENIE

Zgłoszenia (na karcie zgłoszenia)
prosimy przesłać mailem na

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o telefon na numer:

22 752 26 85 lub 602 232 510.

Należność za kurs prosimy przekazać na konto firmy:

ABC SIKORSKI PKO S.A. 
89 1240 6133 1111 0000 4807 7981

dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i faktury.

Skontaktuj się

ABC Sikorski Andrzej Sikorski
ul. Gen. W. Sikorskiego 138
04-080 Mościska